Beskæring: Vælg det rette beskæringstidspunkt

Nogle mener, at man skal beskære, når saksen den er skarp - og det er nok i virkeligheden et bedre bud, end at al beskæring skal foregå i vinterperioden. Men sagen er, at det kun i få tilfælde er en god idé at beskære om vinteren. Det er nemlig forskelligt fra plante til plante, og beskæringstidspunktet afhænger helt af formålet. Oftest behøver du slet ikke at beskære for plantens egen skyld, så beskærer du, er det fordi, du selv har et formål med beskæringen. Her er samlet en række årsager til at beskære, så du selv kan beslutte, om det er tid til beskæring. 

Læs mere: 5 grunde til at beskære

Sådan vurderer du, om det er tid til beskæring

Formålet med beskæring

Let beskæring, der fjerner døde, syge eller beskadigede grene, er altid kærkomment. Det gælder også uheldig vækst, som fjernes for plantes eget bedste som fx krydsende grene.

En faktisk beskæring kræver, at du overvejer, hvad formålet er:

Beskæring der udtynder

Hvis du beskærer i sommerperioden, så begrænser du væksten. Derfor er sommer det bedste tidspunkt, hvis du beskærer for at kontrollere plantens størrelse.

Beskæring der forynger

Modsat udtynding så forynger du dine planter, hvis du beskærer dem i vinteren, da det vil øge væksten og ægge planten til i vækstperioden at rette op på vinterens tab.

Vinter eller sommer ─ fordele og ulemper

Vinterperioden har få fordele - som førnævnt forynger det planten, hvis den beskæres i sin hvileperiode. Desuden er det lettere at danne sig et overblik over hvilke grene, der skal fjernes, når der ikke er løv på planten.

Beskærer du om vinteren, er der øget risiko for svamp og sygdom, da planten ikke straks kan lukke såret. Særligt de mere sarte prydbuske tåler dårligt vinterbeskæring. Det gælder fx roser, dronningebusk og sommerfuglebusk.

Den største fordel ved en beskæring i vækstsæsonen er, at planten har masser af energi til hurtigt at lukke de sår, du påfører den. Nogle træer som fx valnød eller fersken tåler kun at blive beskåret i sommerperioden. 

Beskærer du i vinterperioden, vil du se en del vanris på dine frugttræer i den kommende vækstsæson, imens en sommerbeskæring mindsker risikoen for vanris.

Læs mere: Sådan beskærer du et æbletræ

Beskæring tjener til pryd

I naturen er der ingen, der beskærer buske og træer, men når det gælder prydhaven, så er der mange fordele ved beskæring.

Særligt prydbuske viser sig fra sin bedste side, når du beskærer dem. Det kræver ofte, at du sætter dig ind i, hvornår den enkelte busk kan beskæres. Oftest gælder det, at prydbuske kan beskæres efter nedblomstring. Fx rododendron kan beskæres i november, hvis den trænger. For de forårsblomstrende buske gælder det ofte, at de tåler vinterbeskæring på bekostning af deres kommende blomster - blomstringen vil først ske året efter.

Tynder du ud i busken, vil den bevare sin naturlige form. Udtyndingen gøres ved med et par års mellemrum at fjerne nogle få af de tykkeste grene lige over jorden. Snart efter vil busken skyde med nye friske grene.

Undtagelsen er, hvis du ønsker at drive grene til blomstring, så snupper du naturligvis de grene du skal bruge, før knopperne springer ud.  

Roser

De fleste mener, at roser er et kapitel for sig. Beskæringen tjener ligesom med andre prydbuske til at opretholde plantens form, og tilmed har det for nogle sorter noget at sige ift. hvor mange og hvor store blomster du kan forvente.

Roser beskæres, når der ikke længere er risiko for frost - så her må du vente til hen i april. De forårsblomstrende roser kan dog i de fleste tilfælde beskæres i marts. Klatre- og slyngroser beskæres, når de er afblomstret, imens buskroser oftest kun beskæres, når det er tid til foryngelse.

Guide til roser: Sådan får du succes med roser

Tålmodighed

Tålmodighed er en kunst og det vigtigste redskab, hvis du vil opnå et pænt resultat med din beskæring.

Når du forynger buske, så gør det over flere år. Så kan du løbende vurderer, hvordan planten opfører sig.

Det er langt lettere at udse sig de grene, der skal beskæres, når der ikke er blade på planten, men lad dig ikke friste til straks at skære. Markér blot grenen, og vent til det rette tidspunkt. Så får du også chancen for at se planten med blade på.

Når det gælder de store træer, så er det klart bedst at få en hjælp af en professionel både til at vurdere og udføre arbejdet. På den måde sparer du dig selv for hårdt og farligt arbejde, og så er du sikker på, at træet lider mindst muligt.