Byd gæsterne velkommen med bålhygge

 
Giv dine gæster en varm velkomst i mere end én forstand. Bålstedet kan være en fast anlagt fordybning i underlaget, der måske er omkranset af mindre kampesten, men det kan også bestå af flytbare bålfade eller åbne ovne af stål eller brændt ler. Endeligt kan en buet form af stål på et lavt stativ være en glimrende løsning til et mindre bål. 
 
 

De bedste tips til at tænde bål:

  • Brug forskellige størrelser brænde, når du skal tænde et bål. Læg først tykke brænde­knuder på. Herefter lægges mindre stykker på tværs, efterfulgt af kvas og pinde. 
  • Tag en optændingsbriket el.lign. til hjælp, den vil hurtigt sætte fut i bålets tørre kvas og småpinde.
  • Når der er ild i de første stykker kvas og pinde, kan du lægge lidt flere pinde på. Herefter holder bålet  sig selv i gang. 
  • Husk, at dit brænde skal være knastørt. Tænd altid bålet i toppen, så vil forbrændingen foregå bedre, og der vil være mindre røg.
 

Hvad er reglerne for afbrænding og bål i haven?

Som udgangspunkt må du godt have et hygge­- eller lejrbål, så længe du bruger rent, tørt træ, træbriketter el.lign. Haveaffald må du til gengæld ikke brænde af i haven – hverken til hygge- eller lejrbål. Reglerne bøjes, når der er tale om afbrænding sankthansaften, for der må du som regel gerne brænde haveaffald af. 
 
Reglerne for afbrænding kan dog variere fra kommune til kommune, idet kommunalbestyrelsen kan tage individuelle beslutninger om afbrænding. Derfor bør du som udgangspunkt altid tjekke din kommunes hjemmeside, inden du tænder bål. Når du har sikret dig, at du har lov til at lave et hyggebål, er der nogle helt generelle regler, der skal overholdes:
 
  • Udvis forsigtighed ved enhver form for afbrænding, og sørg for, at brandfare forebygges eller begrænses.
  • Sørg for forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 
  • Hold sikker afstand til letantændelige overflader, letantændelig vegetation eller øvrige letantændelige emner. Afbrænding i hård vind må ikke finde sted.
  • Bålet skal være under passende opsyn, indtil ild og gløder er helt slukket, og der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Dvs. at der skal være mindst én person til stede, der i givet fald kan slukke en brand eller tilkalde brandvæsenet. 

Inspiration til vinterhaven: Sådan lyser du haven op i mørket

Hold korrekt afstand

Laver du et bål med en diameter på mindre end 80 cm, skal du holde en forsvarlig afstand til bygninger med hårdt tag. Med et bålfad med en diameter mellem 80 og 120 cm skal du holde en afstand på 10 m til bygninger med hårdt tag (15 m til bygninger med letantændeligt tag). Afstanden skal være dobbelt så stor i jævn og frisk vind i vindens retning.
 
Har bålet eller bålfadet en diameter over 120 cm, skal du holde en afstand på 30 m til bygninger med hårdt tag. Afstanden skal være dobbelt så stor i jævn og frisk vind i vindens retning. Afstanden til bygninger med letantændeligt tag skal være 200 m uanset vindforhold.