Sådan sikrer du huset mod regn, blæst og kulde

Kom i arbejdstøjet, og sørg for, at værktøjet er i orden. Læs her, hvad du skal være særlig opmærksom på at tjekke ved dit hus, inden vinteren kommer.

Sådan beskytter du huset før vinteren

Regn, rusk, slud, sne og frost kan give udfordringer for dit hus. Det slides af nedbør, temperaturskift og vind og skal – som du sikkert ved – løbende holdes ved lige. I efteråret er det en god idé at få klaret opgaverne, før at temperaturen gør, at det er umuligt at lave udbedringer. 

Er der en tør periode, hvor temperaturen ikke kommer under 10˚, kan du godt nå at male forskelligt træværk som facader, vindskeder, vinduer mv. Men kommer du for langt ind i efteråret og vinteren, bliver temperaturen for lav til, at malingen kan nå at hærde op. 

Samme udfordringer kan pudsearbejde få, og det skal udføres, inden der kommer frost. Det er derfor en god idé at være på forkant med disse projekter.

Her er de områder på huset, som du skal være særlig opmærksom på:

  • Taget.
  • Skorstenen.
  • Ventilationshætter og inddækninger.
  • ­Facader, gavle og sokler.
  • ­Vinduer, sålbænke og døre.
  • ­Tagrender og nedløbsrør.

Taget

Efteråret byder som regel på den første storm, og med de klima-udfordringer, vi efterhånden har fået, vil vinteren også give flere og voldsommere storme eller orkaner. Så brug lidt tid på at tjekke taget og sikre det mod vejrforholdene. 

Udefra kan du lave en vurdering af, om tagsten eller -plader ligger på linje og ikke har forskubbet sig. Indefra kan du også kigge loftet igennem. Lysindfald kan give et hint om potentielle utætheder. Udskift knækkede eller revnede tagsten og -plader. Har du fast tag, f.eks. tagpap, så tjek, at overgange eller lapper sidder 100 procent fast og ikke har løstsiddende flapper. Tjek også, at din antenne eller parabol sidder forsvarligt fast. 

Pas på sne

En kombination af sne, frostvejr og blæst giver potentielt fygesne, som kan lægge sig på loftrum bag skunke og sternbrædder. Når sneen smelter, kan det forårsage skader. Fygesne fjerner du med en kost og fejebakke.

Er der faldet meget sne, vil det før eller siden smelte, og det kan ende med tøbrud, hvor store mængder vand ikke kan komme væk. Fjern derfor snedriver op ad huset, i kælderskakte og lyskasser. Sørg i det hele taget for, at vandet kan ledes væk fra huset ved at lave kanaler eller åbninger i sneen. 

Et tykt lag sne kan også give snetrykskader, så fjern om muligt sneen fra flade og lette tage, f.eks. på drivhuse, udhuse eller carporte. Du kan eventuelt afstive bygningsdelen.

Skorstenen

En skorsten er særligt udsat for vind og nedbør. Er din skorsten muret, så tjek, at fugerne er intakte. Inddækninger ved skorstenen (der, hvor tag og skorsten mødes) er typisk et sted, hvor vand kan trænge ind i konstruktionen. Inddækninger er oftest lavet af zink, aluminium, tagpap eller kunststofmateriale, og her skal du tjekke, at de er 100 procent tætte, og ikke er revnede eller løse.

Reparér fuger med frisk mørtel, eller udskift om nødvendigt utætte inddækninger. 

Ventilationshætter og inddækninger

Inddækninger på taget findes på de steder, hvor f.eks. ventilation, kloakudluftning, ovenlysvinduer og antenner går gennem tagkonstruktionen. Her er det ekstremt vigtigt, at inddækningerne er 100 procent tætte, og der ikke kan trænge vand ind i huset og give alvorlige fugtskader.

Når du gennemgår disse inddækninger og tjekker for revner mv., så sørg samtidig for, at de ikke er tilstoppet af blade, støv og døde insekter. 

Reparér med en fugemasse, der er egnet til tagbeklædningen, eller udskift om nødvendigt inddækningen. 

TIP: En akut utæthed kan tætnes midlertidigt med byggesilikone.

Vindskeder og sternbrædder

Vindskeder sidder på gavlens tagudhæng, og sternbrædder sidder langs husets tagudhæng, og de er nogle af de dele på huset, som er mest udsat. De er ofte lavet af trykimprægneret træ, der er malet med træbeskyttelse eller maling. De bliver med tiden nedbrudt og skal derfor vedligeholdes. Tjek, at træbeskyttelse eller maling er intakt, og giv en omgang med penslen, hvis det er nødvendigt. Tjek også, at både vindskeder og sternbrædder sidder ordentligt fast. Er der løse brædder, så søm dem fast med nye søm. Er der kommet råd i nogle af delene, bør du udskifte dem. Brug trykimprægnerede brædder, og vent med at male dem, til vejret og temperaturen er gunstig engang til foråret.

Facader, gavle og sokler

Facader kan bestå af mur- eller træværk og være pudsede eller malede overflader, og du bør tjekke for revner, sprækker og andre tegn på slitage. Udskift utætte fuger i murværk. Udskift revnede eller rådne brædder i træbeklædningen, og vedligehold med træbeskyttelse eller maling i gunstigt vejr. Reparér revner og løstsiddende puds i pudsede eller malede overflader. Enhver utæthed bør udbedres, så vandet fra slagregn ikke kan gå ind i facaden. Husets sokkel skal også være intakt, så her skal du tjekke for revner og sætningsskader, der straks bør udbedres, så fugt ikke ophobes i konstruktionen.

Vinduer, sålbænke og døre

Tjek, at inddækninger og fuger ved vinduer og døre er hele og intakte. Tjek også, at sålbænken, der er en skrå plade lige under vinduet, er hel og fungerer. Den har til formål at lede vandet væk fra husets facade. 

Tagrender og nedløbsrør

Når det stormer, er der ofte også megen nedbør, og så skal tagrender og nedløb være i orden. Tilstoppede tagrender og nedløbsrør kan være skyld i, at vandet løber over og ind under tagfoden og dermed havner i konstruktionen. Vandet kan også løbe over og løbe ned langs facaden og fugte den. Ingen af disse ting er godt, så det er vigtigt at tjekke, at tagrender og nedløbsrør er rene, og at vandet frit kan løbe.

Rens tagrender ved at fjerne blade, kviste og snavs fra tagrenderne, og sørg for, at nedløbsrøret ikke er stoppet til. Tjek også, at alle tagrender og nedløbsrør sidder ordentligt fast. Det er også vigtigt, at nedløbsbrøndene har plads til vandet, og at det frit kan løbe væk. Rens dem, hvis de er fyldt med skidt, og tjek samtidig, at de er intakte. Rens, reparér med f.eks. silikone, eller udskift om nødvendigt.

TIP: Brug en gennemskåret sodavandsflaske til at skrabe blade og snavs fra tagrenden. Den passer som fod i hose til tagrenden.

Få professionel hjælp

Er du ikke begejstret for at klatre rundt på et tag, eller kan du ikke selv udføre arbejdet, så hiv fat i en tømrer, murer eller blikkenslager, der kan hjælpe dig. Det koster lidt på den korte bane, men er en god investering i længden.